Result Analysis - 2016-17

Name of Students
1Sonu Kushwaha91.0
2Rahul Kumar86.2
3Arpit Kr Rao85.6
4Priya Raj82.6
5Ritika Dixit82.4
6Gaurav Kumar82.4
7Atul Pandey82.0
8Swati Singh81.0
9Shweta Rao80.4
10Gyan Sagar Pandy80.0

Our Toppers-2017

CBSE
Sonu Kushwaha

CBSE
Rahul Kumar

CBSE
Arpit Rao

CBSE
Priya Raj

CBSE
Ritika Dixit

CBSE
Gaurav Kumar

Facilities

Contact Us

ABC Public School - Gorakhpur
Divya Nagar Colony
Khorabar, Gorakhpur-273010 (U.P)

Phone : +91-551-2272332, +91-551-2108256
+91-9935179149, +91-8896442523
E-Mail :contact@abcpublicschoolgkp.com
schoolabcpublic@gmail.com
abcpublicschoolforu@gmail.com
abcpublicschool.gkpup@gmail.com

┬ęCopyright 2015. ABC Public School. All Rights Reserved.Hits : 142107